Повірка алкотестерів

Пропонуємо організацію повірки газоаналізаторів згідно із Законом України
«Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідно до якого
алкотестери підлягають щорічній повірці.
Повірка засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, що включає
перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу
вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений
засіб відповідає встановленим вимогам.

Завантажити ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ РОБІТ