Навчання з надання домедичної допомоги

Навчання з надання домедичної допомоги

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ВОДІЇВ АВТОПІДПРИЄМСТВ, ІНШИХ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ВСІХ БАЖАЮЧИХ

Відповідно до підпункту 4) п. 1 ст. 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на порятунок та збереження життя людини у невідкладному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування, збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.

Згідно з положеннями ст.12 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.

Стаття 18 Розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці» визначає, що працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Закон України «Про дорожній рух», зокрема в розділі VIII Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, стаття 48 визначає, що водії транспортних засобів, поліцейські і відповідні посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку у Збройних силах України зобов’язані володіти практичними навичками з надання домедичної і медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод, періодично проходити відповідну підготовку за програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Частина перша статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами № 743-IV від 15.05.2003№ 5081-VI від 05.07.2012№ 901-VIII від 23.12.2015 визначає, що водії зобов’язані стежити за наявністю на транспортних засобах спеціальних медичних аптечок, їх укомплектуванням.

Частина третя статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами № 743-IV від 15.05.2003№ 5081-VI від 05.07.2012№ 901-VIII від 23.12.2015 визначає, що поліцейські, посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху військової служби правопорядку у Збройних силах України, які здійснюють безпосередній нагляд за дорожнім рухом, зобов’язані стежити за укомплектуванням закріплених за ними патрульних автомобілів і приміщень стаціонарних постів медичним майном і медикаментами для надання домедичної і медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод згідно з переліком, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Пункт 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт» визначає, що водії допускаються до роботи за умови проходження періодичного навчання методам надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Згідно з Постановою ліцензіати зобов’язані організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.

Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться з метою набуття особами, які згідно зі своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу, знань та практичних навичок з надання такої допомоги особам, які перебувають у невідкладному стані.

Порядок підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги осіб, які зобов’язані її надавати, визначається Постановою КМУ від № 1115 від 21 листопада 2012 р. «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу» та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України:

  • наказ МОЗ України №132від 02 березня 2009 р. «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги»;
  • наказ МОЗ України №441від 09 березня 2022 р. «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах»,
  • наказ МОЗ України № 1627від 04 серпня 2021 р. «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти»

Навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться відповідно до Типової програми підвищення кваліфікації для вчителів, директорів та заступників директорів, педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів закладів загальної середньої освіти «Знаємо та діємо» за напрямком «Організація діяльності педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги та безпечного поводження на дорозі», визначеної наказом МОН України №64 від 21 січня 2022 р.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ТА ПОРЯДОК НАВЧАННЯ

Навчально-тренувальна програма І рівня підготовки розрахована на немедичних працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з наданням домедичної допомоги (у т.ч. водії транспортних засобів), відповідно до наказу МОЗ України № 1627 від 04 серпня 2021 р.

Навчально-тренувальна програма І рівня підготовки відповідно до наказу включає 3 курси:

  1. Курс домедичної підготовки «Домедична допомога при раптовій зупинці кровообігу у дорослих (8 годин)»
  2. Курс домедичної підготовки «Домедична допомога при раптовій зупинці кровообігу у дітей (8 годин)»
  3. Курс домедичної підготовки «Домедична допомога при масивній кровотечі (8 годин)».

Також окремо пропонується курс 

Навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться відповідно до Типової програми підвищення кваліфікації для вчителів, директорів та заступників директорів, педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів закладів загальної середньої освіти «Знаємо та діємо» за напрямком «Організація діяльності педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги та безпечного поводження на дорозі», визначеної наказом МОН України №64 від 21 січня 2022 р.

Програма підготовки відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) – основи підтримки життя (базисна допомога): практичні прийоми надання екстреної медичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах.

Загальна тривалість курсу – 8 год. Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку.

Програма теоретичного курсу охоплює: поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак зупинки серця, порушення дихання, правила дотримання власної безпеки, виклику бригади швидкої медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги при зупинці серця та порушенні дихання.

Завданням практичних занять є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками проведення серцево-легеневої реанімації дорослим, відновлення прохідності дихальних шляхів, вміння користуватися засобами, що входять до аптечок, а також автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

Обсяг отриманих знань після завершення програми:

1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки під час надання домедичної допомоги;

2) методи оцінки ознак життя у постраждалих з раптовою зупинкою серця;

3) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;

4) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих;

5) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дітей;

6) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора;

7) ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

8) алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

9) ознаки гострого інфаркту міокарда та інсульту, принципи надання допомоги.

Курс домедичної підготовки також може включати індивідуальні програми, розроблені з урахуванням специфіки діяльності та умов праці замовника. Індивідуальні програми розробляються з використанням алгоритмів базової підтримки життя та порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, визначених наказ МОЗ України №441 від 09 березня 2022 р.

Щоб отримати посвідчення про проходження курсу навчання, після завершення теоретичної частини курсу слухач повинен обов’язково пройти теоретичний тест, а після завершення практичної частини – успішно скласти практичний екзамен. Навчання з надання домедичної допомоги

Після завершення курсу та успішного складання теоретичної і практичної частини екзамену учасник отримує сертифікат/посвідчення державного зразка, а дані про нього вносяться до електронної бази даних.

Також незалежно від специфіки діяльності слухачі отримують ілюстровану Пам’ятку-розкладку з надання домедичної допомоги формату А6, яку зручно носити із собою, або додати до автомобільної аптечки, якщо слухач є водієм. Педагогічні працівники отримують навчально-методичний посібник з безпеки дорожнього руху для використання під час занять з дітьми «Безпечна дорога додому» формату А5, 72 стр.

Навчання з надання домедичної допомоги            Навчання з надання домедичної допомоги

Подати заявку на проходження навчання з домедичної допомоги можна тут:

Зареєструватись